กฎหมายที่เกี่ยวข้อง > Home

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวน 11 รายการ
ไปที่หน้า  
 • สัญญาซื้อขายบ้านยกเลิกได้หรือไม่?
 • หากประกาศขายบ้านแล้วเปลี่ยนใจไม่อยากขาย หรือเป็นผู้ซื้อบ้านแล้วเปลี่ยนใจไม่อยากซื้อ เช่นนี้แล้วจะทำอย่างไร ยกเลิกสัญญาได้หรือไม่
   
  ถาม
  ในฐานะผู้ขายได้ทำสัญญารับจองขายบ้านกับผู้ซื้อ  โดยรับเงินจอง ไม่ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขาย  ตั้งใจจะโอนขายที่กรมที่ดินทีเดียว แต่มีเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการขายบ้านดังกล่าวให้กับผู้จะซื้อได้ และต้องการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร  เช่น คืนเงินจอง  ต้องจ่ายดอกเบี้ยในช่วงเวลาถือครองเงินจองหรือไม่  ถ้าต้องจ่ายจะใช้อัตราใด ผู้จองซื้อมีสิทธิ์ในการบังคับให้ผู้ขายขาย หรือโอนบ้านหรือไม่ และผู้จองซื้อมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่  เช่น  ค่าธรรมเนียมในการประเมินหลักทรัพย์ในการยื่นขอกู้กับธนาคารของผู้ซื้อ เป็นต้น
   
  ตอบ
  ถ้าไม่มีสัญญา แต่มีการวางเงินแล้ว คราวนี้ผู้ขายไม่ขายให้  แน่นอน ผู้ขายต้องคืนเงินจองให้  ส่วนดอกเบี้ยให้คิดตั้งต่วันที่ได้รับเงิน ใช้อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปีครับ  ค่าเสียหายเพิ่มเติมจะเรียกได้หรือไม่ ต้องดูว่า  ทั้งสองฝ่ายได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นล่วงหน้าก่อนหรือไม่  โดยจะพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไปและดูพยานแวดล้อมในขณะทําสัญญาด้วยว่า  ตอนฟ้อง ฟ้องไปแล้ว จะได้หรือไม่  อ้างมาตรา 222 ปพพและ 391 
   
  ถาม
  เนื่องจากไปซื้อบ้านกับโครงหนึ่งไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยในสัญญาจะซื้อจะขยายระบุว่า หากผู้จะขายไม่โอนกรรมสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ผู้จะซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและเรียกเงินที่ชำระไปแล้วทั้งหมดคืนจากผู้จะขาย  โดยกำหนดวันโอน และได้จ่ายเงินทำสัญญาและดาวน์ไปครบหมดแล้ว แต่ปรากฎว่าตอนนั้นโครงการเพิ่งเริ่มก่อสร้าง เราก็ไม่อยากจะท้วงติงเรื่องสัญญา เพราะอยากจะได้บ้านมากกว่า หากท้วงติงไปกลัวเขาจะทำบ้านเราไม่ดี  ตอนนี้บ้านเสร็จแล้ว ปรากฎว่า คุณภาพบ้านแย่มาก เพราะใช้ช่างที่ไม่ค่อยมีฝืมือและมีการแอบใช้วัสดุราคาถูกไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้  จึงขอยกเลิกโดยอ้างตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำกันไว้ แบบนี้ทางบริษัทจะบิดพลิ้วไม่รับผิดชอบไหม
   
  ตอบ
  เมื่อครบกำหนดโอนบ้านแล้ว  บ้านยังไม่เสร็จ  และคุณก็ไม่ได้บอกเลิกสัญญา แต่กลับให้สัตยาบันยอมรับมอบบ้าน แม้ภายหลังจะตรวจสอบพบว่า บ้านมีปัญหาไม่สมบูรณ์ ก็เป็นเรื่องที่จะเรียกให้โครงการซ่อมแซมแก้ไข แต่คุณไม่มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาแล้วส่งมอบบ้านคืนแต่อย่างใด  หากว่า ยังไม่มีการตรวจรับมอบ และคุณยังต้องการการแก้ไขจากเจ้าของโครงการ คุณก็ต้องทำหนังสือแสดงรายละเอียดในการที่จะซ่อมแซม แล้วกำหนดระยะเวลาพอสมควรในการที่จะแก้ไขเรื่องบ้านให้กับเจ้าของโครงการ แต่การแก้ไขนั้นจะเป็นที่ดีหรือไม่ หรือใช้วัสดุอย่างไรในการแก้ไข อันนี้ต้องดูที่สัญญาในเวลาที่ได้ตกลงกัน เมื่อทำสัญญาจะซื้อจะขาย ว่าได้กำหนดในเรื่องวัสดุในการก่อสร้างไว้อย่างไร หากผิดไปจากที่ตกลงกันไว้ ก็ต้องไปว่ากล่าวกันในเรื่องของการส่งมอบทรัพย์ที่ผิดไปจากสัญญาแล้ว จึงจะใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้
   

  ที่มาของข้อมูล: สภาทนายความ 

   

รายละเอียด>>  

 • ทำสัญญาฝากขายบ้าน แล้วยกเลิกสัญญาก่อนได้หรือไม่?
 • ทำสัญญาฝากขายบ้านกับบริษัทโบรกเกอร์แห่งหนึ่ง ระยะสัญญา 1 ปี แต่เซลล์ไม่เคยมาดูแลเลย ก็โทรตามไปถามว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาดำเนินการ (ติดป้าย ถ่ายรูป ลงหนังสือ) จึงค่อยมา หลังจากหายไปเกือบ 2 เดือน โทรไปถามบริษัทอื่น บอกว่าใช้เวลาไม่เกิน 2 อาทิตย์ก็เสร็จ

  หลังจากติดป้าย (Print กระดาษ A4 ธรรมดามาแปะไว้หน้าบ้าน) ก็หายไปเลย บังเอิญเราจะหาซื้อบ้านใหม่ จึงหาซื้อหนังสือบ้านมือ 2 มาดู แทบทุกเล่ม ก็ไม่เห็นประกาศขายบ้านเราตามที่เซลล์คนนั้นบอกไว้ว่าจะลง ก็ได้โทรไปถามเซลล์ ก็บอกว่าลงแล้วแต่บอกไม่ได้ว่าเล่มไหน

  ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราพยายามขายเองด้วย โดยการติดประกาศเอง (เพราะหวังพึ่งเซลล์ไม่ไหวแล้ว)และขายโดยวิธีต่าง ๆ แต่ต้องจ่ายค่าคอมให้กับเซลล์คนนั้นด้วยในอัตรา 3 % ของราคาขาย ซึ่งเรายินดีเสีย ถ้าพิสูจน์ได้ว่าบริษัทได้พยายามดำเนินการขายให้ ไม่ใช่หลอกเรา เพราะยืนยันไม่ได้แม้แต่หนังสือว่าลงในเล่มใด แบบนี้แล้วเราจะสามารถยกเลิกสัญญากับบริษัทนี้ได้หรือไม่?


  ตอบคำถาม
  - นายหน้าจะได้ค่าบำเหน็จ ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 845 หมายความว่า มีการซื้อขายและโอนบ้านเสียก่อน จึงจะได้ค่านายหน้า
  - คุณไม่ต้องการขาย สามารถบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายได้ และสามารถบอกเลิกสัญญานายหน้าได้
  - โดยมีหนังสือให้เขาปฏิบัติตามข้อตกลงภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ถ้าไม่ดำเนินการให้ ก็มีหนังสือบอกเลิกสัญญาได้


  แนบท้าย
  ปพพ. มาตรา ๘๔๕

       บุคคล ผู้ใด ตกลงจะให้ ค่าบำเหน็จ แก่ นายหน้า เพื่อที่ชี้ช่อง ให้ได้เข้า ทำสัญญา ก็ดี จัดการให้ได้ ทำสัญญากัน ก็ดี ท่านว่า บุคคล ผู้นั้น จะต้องรับผิด ใช้ ค่าบำเหน็จ ก็ต่อเมื่อ สัญญานั้น ได้ทำกันสำเร็จ เนื่องแต่ ผลแห่ง การที่ นายหน้า ได้ชี้ช่อง หรือ จัดการนั้น ถ้า สัญญา ที่ได้ทำกันไว้นั้น มีเงื่อนไข เป็น เงื่อนไขบังคับก่อนไซร้ ท่านว่า จะเรียกร้อง บำเหน็จค่านายหน้า ยังหาได้ไม่ จนกว่า เงื่อนไขนั้น สำเร็จแล้ว

       นายหน้า มีสิทธิ จะได้รับชดใช้ ค่าใช้จ่าย ที่ได้เสียไป ก็ต่อเมื่อ ได้ตกลงกันไว้เช่นนั้น ความข้อนี้ ท่านให้ใช้บังคับ แม้ถึงว่า สัญญา จะมิได้ทำกันสำเร็จ

   

รายละเอียด>>  

 • ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร(ตามมาตรา 70 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543)ก. ด้านผู้จัดสรรที่ดิน โครงการจัดสรรที่ดินที่ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษากิจการอันเป็นสาธารณูปโภค

รายละเอียด>>  

 • ขยายระยะเวลาลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
 • คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ให้ขยายระยะเวลาลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดจำนอง ตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

รายละเอียด>>  

 • มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมิน จากการซื้อบ้านใหม่
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗๑ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

รายละเอียด>>  

 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ฯ
 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 125) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย

รายละเอียด>>  

 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 241 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 241 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย

รายละเอียด>>  

 • แนวทางปฏิบัติในการลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที
 • แนวทางปฏิบัติในการลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ (บ้านเดี่ยว,บ้านแฝด,บ้านแถว และอาคารพาณิชย์ เนื้อที่ไม่เกิน 1 ไร่) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 เมษายน 2551

รายละเอียด>>  

 • แนวทางปฏิบัติในการลดค่าธรรมเนียมและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 • แนวทางปฏิบัติในการลดค่าธรรมเนียมและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าจอดจำนอง ตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (หนังสือถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด)

รายละเอียด>>  

 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการลดค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เหลือร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง

รายละเอียด>>  

 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการลดค่าโอน และค่าจดจำนอง อาคารสำนักงาน
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เหลือร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง

รายละเอียด>>  

จำนวน 11 รายการ
ไปที่หน้า  

ค้นพบที่อยู่ถูกใจ..ได้ง่ายๆ


advertisement

ไทยโฮมไกด์ แนะนำ

ไทยโฮมไกด์ บน Google


ขาย-เช่า คอนโดมิเนียม:
ขาย-เช่า อพาร์ทเม้นท์:
ขาย-เช่า บ้านเดี่ยว:
ขาย-เช่า ทาวน์เฮาส์:
หอพัก/ห้องเช่า/บ้านเช่า:
อาคารพาณิชย์/สำนักงาน:
บริการของเรา:
ข้อมูล สาระน่ารู้ กฎหมาย:
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number 0105549109157

Add LINE@ thaihomeguide

สงวนลิขสิทธิ์ © 2004-2021 ThaiHomeGuide.com  .  ติดต่อโฆษณา  .  ติดต่อเรา Line ID: naimoo
เลขที่ 9 ซอยรามคำแหง 41/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240  โทร: 089-1993466  อีเมล:
บอท Google ip 66.249.69.1 crawl เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 09.27 น.